Eğitimden tasarruf olmaz   

Eğitimden tasarruf olmaz  

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” tartışılmaya devam ediyor.  

Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ömer Parlakçı, eğitimden tasarruf olmayacağını belirterek, “Açıklanan tasarruf paketine göre, üç yıl boyunca kamuda sadece emekli olanların sayısı kadar istihdam artışına gidilmesi planlanmaktadır. Bu durum özellikle eğitim alanı açısından son derece tehlikelidir” dedi.

 SON DERECE YANLIŞ BİR UYGULAMA

 Açıklanan tasarruf paketine göre, üç yıl boyunca kamuda sadece emekli olanların sayısı kadar istihdam artışına gidilmesinin planlandığını belirten Parlakçı, “Bu durum özellikle eğitim alanı açısından son derece tehlikelidir. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, resmi öğretmen açığının 68 bin olduğu ve acil olarak en az 100 bin öğretmenin istihdam edilmesi gerektiği koşullarda alınan bu karar, eğitim öğretimin sağlıklı işlemesi açısından son derece yanlış bir uygulama olacaktır” dedi.

 

DERHAL AÇIKLAMA YAPILMALI 

Açıklanan tasarruf tedbirlerinde belirsizlik de olduğunu dile getiren Parlakçı şunları dile getirdi:”Tasarruf tedbirlerinin yeni okul, derslik ve yurt yapımını nasıl etkileyeceği, okul yapımı için gerekli kamulaştırma giderlerinde kesintiye gidilip gidilmeyeceği belli değildir. Kamusal eğitimin gereği olan kalemlerde kesintiye gidilmesi halinde bu durumun eğitim sistemi üzerinde telafisi güç sorunlar yaratması kaçınılmaz olacaktır. MEB, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında eğitim alanında yapılması planlanan bütçe kesintilerinin içeriği hakkında derhal açıklama yapmalıdır.

 

 

BU KABUL EDİLEMEZ

 

 

Önümüzdeki üç yıl boyunca sadece emekli olan öğretmen sayısı kadar öğretmen ataması yapılması demek, ataması yapılmayan öğretmen sayısının bir milyonun üzerine çıkması anlamına gelecektir. Ataması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımız devlet okullarında güvencesiz, asgari ücretin dahi altında ücretlerle ya da özel okullarda esnek, düşük ücretlerde çalıştırılmakta, fabrikalarda, inşaatlarda iş cinayetlerinde yaşamını yitirmekte, geleceğe dair umutlarını kaybettikleri için yaşamlarına son vermektedirler. Tasarruf paketiyle getirilen istihdam sınırlamasının benzer sonuçlara neden olması kaçınılmaz olacaktır.”

20.05.2024 (Haber Merkezi)